Quantitative Usability Study

Kvantifiera och jämför användarupplevelsen för din produkt med Testbirds Crowd för att få ett intryck om problemområden på användarfalls- och produktnivå.

QUANTITATIVE USABILITY STUDY – DETTA ERBJUDER VI

P

Snabbare resultat än kvalitativa användarstudier eftersom data är enklare att förstå

P

Validera koncept med en stor mängd testare

P

Möjlighet till enkel jämförelse med andra företag/branscher

P

Gradvis ökande jämförbarhet med tidigare studier av samma produkt

P

Flexibel prissättning per fråga vilket ger dig maximala valmöjligheter utefter dina behov och din budget

P

Flexibilitet mellan standardiserade frågor, anpassning av frågor för din produkt eller en kombination du kan välja själv

Låt Testbirds hjälpa dig förbättra kvaliteten på dina digitala produkter!

Utmaningen: Hur får du användbarhetsfeedback från din målgrupp?

Användbarhet definieras av det effektfulla, effektiva och tillfredställande åstadkommandet av specifika användarmål. Brist på testare hindrar företag från att få snabba och giltiga resultat som är snabbt tolkningsbara och kan peka ut problematiska användbarhetsområden. Detta är speciellt viktigt när testning måste följa standardiserade frågeformulär eller när prestandan av varje release behöver jämföras.

Lösningen: Kvantitativ data för ökad jämförbarhet

En Quantitative Usability Study samlar insikter och validerar användbarhet genom kvantitativ data från din målgrupp. I tjänsten kommer testare från din målgrupp använda kärnfunktioner i din digitala produkt och svara på en kvantitativ enkät. Användandet av kvantitativa metoder tillåter snabb och frekvent feedback om din digitala produkt.

Vetenskapligt baserade jämförelsemetoder som vi erbjuder

Type Content
   NPS (Net Promoter Score) Populär på managementnivå för att mäta sannolikheten för rekommendation för din produkt
   SEQ (Single Ease Question) Enkel men effektiv fråga för att få feedback om svårighetsgraden på användarfallsnivå
   UEQ (User Experience Questionnaire) Semantisk differential som mäter sex dimensioner av användarupplevelsen (26 frågor) - tillgänglig på 22 språk; finns även som kort version med tio frågor (UEQ-S)
   AttrakDiff Semantisk differential som mäter fyra dimensioner av användarupplevelsen (28 frågor); finns även som kort version med åtta frågor (AttrakDiff mini)
   SUS (System Usability Scale) Mest använda metoden för att mäta användbarhet
   SUPR-Q (Standardised User Experience
      Percentile Rank Questionnaire)
Enkät som mäter användarupplevelsen i fyra dimensioner med nio frågor (hittills endast tillgänglig på engelska)

Vidare kan också vanliga mätningar som effektgrad (andelen användare som lyckas fullfölja ett användarfall) och effektivitet (tid tagen för användaren att fullfölja ett användarfall) göras.

Om du planerar att använda eller redan använder andra jämförelsemetoder är du välkommen att göra en efterfrågan.

Hur kan det se ut i praktiken?

50 testare från din målgrupp utför fem kärnuppgifter på din hemsida. Efter att de är färdiga uppskattar de sannolikheten att de skulle rekommendera din hemsida med en Net Promoter Score (NPS) – ”Hur sannolikt är det att du skulle rekommendera denna hemsida till en vän eller kollega?” på en skala från 0 (helt osannolikt) till 10 (väldigt sannolikt). Alla testare som svarar på frågan med en 9:a eller 10:a är ”promoters”, testare som svarar med en 7:a eller 8:a är ”passives” och testare som svarar mellan 0 och 6 är ”detractors”.

För att räkna ut NPS subtraherar du procentandelen detractors från procentandelen promoters, vilket ger ett resultat mellan -100 och 100. Det finns riktvärden tillgängliga, till exempel för konsument- (B2C) och företagsmjukvara (B2B), som du kan jämföra ditt resultat mot. Om din konsumentprodukt har en NPS på 5 kan du sätta detta i meningsfull kontext eftersom konsumentprodukter i snitt har en NPS på 23. Denna data visar att din produkt fortfarande är under snittvärdet för sannolikheten för rekommendation och behöver förbättras för att kunna konkurrera på marknaden.

Starta ditt första test nu

Testa appar, webbplatser och Internet of Things med innovativa teknologier

1und1-testbirds-crowdtesting  ACE Bug test app  ANWB Usability Test  Appitized Bugability  Arvato - Chatbot Testing  Assmann - End-to-End Bugability  Audi - UX-Study  Baur- Bugtesting  Bayernatlas - Bugfixing  Bittl - Bugability  Braun - Bugability  CEBIT - Bug TestingCelonis - Bugability  DATEV - Usability  Deutsche Bahn - Crowdtest  Deutsche Messe - Website testing  Deutsche Post - Bug Testing  Telekom - Test Automation  Die Welt - Website Testing  DM -Bug Testing  DHL - Bugability  Dr. Oetker - Bugtest  Elitepartner - App Testing  Evening Standard - Website Testing  Webshop Testing  App Testing  Bugability  End-to-End Testing  Immowelt - Website Testing  Interhyp - Remote Interviews  Comparison Study  User Experience Test  Training Academy  Bug Testing Crowdtesting Exploratory Bugtest  Website Testing  Webshop Testing  Usability Study  Device Cloud - manual testing  Load Testing   Webshop Testing  Bugability  Website Testing  Bug Testing  Webshop Bug Testing  Bug testing  Crowdtesting  Bugability


chatbot partner  Crossbrowser testing  testbirds partnership  Partnership  Mobile Testing partnership  crowdtesting qa partner   game testing partner   crowdtesting partner

Prenumerera på Testbirds Whistler!

Få uppdateringar om webinars, innovativ testning och nya features i vårt Nest!

Du är nu registrerad som prenumerant!

@ Contact