Regressionstest

Ändringar i redan fungerande mjukvara kan med lite otur påverka funktionaliteten negativt. Du bör därför ha för vana att göra tester löpande, för att ta reda på om dina uppdateringar har lett till nya fel. Dessa återkommande tester kan skötas såväl manuellt som automatiskt.

REGRESSIONSTESTNING – DETTA ERBJUDER VI

P

Manuell och automatiserad regressionstestning

P

Skalbara och virtuella testmiljöer

P

Molnbaserat verktyg för automatiserad testning

P

Obegränsat antal kombinationer av operativsystem, webbläsare och mjukvaror för maximal täckning

P

Över 300 000 testare i vår crowd

P

Explorativ och strukturerad testning

Låt Testbirds hjälpa dig förbättra kvaliteten på dina digitala produkter!

Utmaningen: Att hålla sig uppdaterad om nya fel

Testa, upptäck felen, åtgärda felen – och testa igen! Som effekt av uppdateringar och underhåll av mjukvara uppstår ibland nya fel. Dessa kallas regressioner. Genom att upprepa tester kontinuerligt kan nya buggar upptäckas och snabbt åtgärdas. Ofta används automatiserad testning vid regressionstestning, för att effektivt kunna täcka upp så många scenarion som möjligt. Även manuell testning kan vara ett bra alternativ, framförallt om det är specifika avvikelser som eftersöks. Många företag saknar dock de verktyg och resurser som behövs för att kunna genomföra regressionstestning effektivt och löpande.

Lösningen: Låt oss ta hand om din regressionstestning!

Med hjälp av vår egenutvecklade lösning TestChameleon™ är det möjligt att genomföra automatiserad regressionstestning med i stort sett obegränsat antal olika testmiljöer. Här sker testningen i virtuella maskiner, där du själv kan kombinera olika varianter av operativsystem, webbläsare och annan typ av mjukvara. Windows XP med Internet Explorer och Java? Inget problem för TestChameleon™. Vi erbjuder integrerad support för en mängd APIer, exempelvis Selenium, Appium och Sikuli. Även CI-verktyg som Jenkins är tillgängligt via TestChameleon™.

Vid manuella regressionstester har våra kunder åtkomst till över 250 000 testare. Vår crowd genomför testerna under verkliga förutsättningar och på en mängd olika enheter. Beroende på vad kunden vill åstadkomma finns möjligheten att använda samma testare igen, alternativt välja en ny grupp testare.

Regressionstestning i praktiken

30 testare, 20 olika enhet- och operativsystemskombinationer, samt 30 testscenarion – det var upplägget i ett strukturerat test vi gjorde för ett stort postorderföretag. Uppdraget var att testa den responsiva webbdesignen i deras webbutik. Totalt fann våra testare 160 buggar. 18 av dem var kritiska, med problem i kassa- och betalningsflödet som hindrade kunden att genomföra ett köp. Tillsammans med support från vår projektledare valde kunden att fokusera på de tio viktigaste testscenarierna. Efter att ha åtgärdat buggarna återupprepade samma 30 testare dessa testscenarier. Proceduren upprepades två gånger till dess att de kritiska buggarna vad borta.

Starta ditt första test nu

Testa appar, webbplatser och Internet of Things med innovativa teknologier

Starta ditt första test nu

Testa appar, webbplatser och Internet of Things med innovativa teknologier

1und1-testbirds-crowdtesting  ACE Bug test app  ANWB Usability Test  Appitized Bugability  Arvato - Chatbot Testing  Assmann - End-to-End Bugability  Audi - UX-Study  Baur- Bugtesting  Bayernatlas - Bugfixing  Bittl - Bugability  Braun - Bugability  CEBIT - Bug TestingCelonis - Bugability  DATEV - Usability  Deutsche Bahn - Crowdtest  Deutsche Messe - Website testing  Deutsche Post - Bug Testing  Telekom - Test Automation  Die Welt - Website Testing  DM -Bug Testing  DHL - Bugability  Dr. Oetker - Bugtest  Elitepartner - App Testing  Evening Standard - Website Testing  Webshop Testing  App Testing  Bugability  End-to-End Testing  Immowelt - Website Testing  Interhyp - Remote Interviews  Comparison Study  User Experience Test  Training Academy  Bug Testing Crowdtesting Exploratory Bugtest  Website Testing  Webshop Testing  Usability Study  Device Cloud - manual testing  Load Testing   Webshop Testing  Bugability  Website Testing  Bug Testing  Webshop Bug Testing  Bug testing  Crowdtesting  Bugability


chatbot partner  Crossbrowser testing  testbirds partnership  Partnership  Mobile Testing partnership  crowdtesting qa partner   game testing partner   crowdtesting partner

Prenumerera på Testbirds Whistler!

Få uppdateringar om webinars, innovativ testning och nya features i vårt Nest!

Du är nu registrerad som prenumerant!

@ Contact