Contact

+44 203 129 5012
info@testbirds.com

* Required Fields

Home > Services>Kvalitetssäkring>Last- och prestandatest

 

Last- och prestandatest

Bra prestanda är inte alltid helt enkelt. En trögflytande mjukvara kan få ett helt bolag att tappa momentum. Test av laddningdstid och prestanda är avgörande för att din mjukvara står pall för trycket från tillströmmande användare.

Utmaningen: Prestandan i ett system under höga påfrestningar 

Medan användbarhet och Funktionalitet oftast står högst upp på listan när mjukvaran ska optimeras så finns det en aspekt som lätt kan hamna på efterkälken: Prestanda och stabilitet. Lång laddningstid av en app eller webbplats kan ofta vara det största irritationsmomentet hos en användare. Därför behöver den vara så kort som möjligt. Varje millisekund räknas. Även om mjukvaran presterar väl i den interna testmiljön så kvarstår den viktigaste frågan: Hur presterar mjukvaran under verkliga förutsättningar, olika internetoperatörer och när tusentals användare försöker komma åt produkten samtidigt?

Lösningen: Gör ett last- och prestandatest med våra crowd- och molntjänster 

Vår lösning består i båda fall av två komponenter. Den första delen genererar tillsammans själva laddningstiden och den andra delen analyserar resultatet. Vi erbjuder våra kunder två möjligheter att testa laddningstiden på deras produkter. Dels har vi molntjänster som kan generera trafik och dels låter vi vår crowd generera laddningstiden själva. Våra testare använder olika operatörer och resultatet från ett test är därför väldigt likvärdigt hur det skulle se ut i verkligheten. Vi erbjuder även frågeformulär och videos där våra testare själva beskriver hur de upplever laddningstiden på sina individuella enheter?

Vår USP för last- och prestandatest

  • Vår crowd genererar laddningstid, exempelvis med hjälp av iMeter
  • Testa olika laddningstider från olika operatörer och få resultat i realtid
  • Inspelade videos från våra testare, som visar prestandan i din produkt
  • Analys, rapportering samt uppsättning av KPI:er och testscenarion

Våra erbjudanden

Crowdtesting

  • Managed-Service
  • Self-Service Plus
  • Self-Service

Läs mer

Molntjänster

Läs mer

 

Hur kan det se ut i praktiken?

”-Under december förväntar vi oss en rejäl skjuts i trafiken vår min onlinebutik. Om tusentals personer ser vår tv-reklam och besöker webbplatsen samtidigt, vad händer då?”. En av våra kunder kontaktade oss för att hjälpa dem undersöka just detta, genom att använda Testbirds crowd- och molntjänster. Vi såg till att 200 testare med både iOS- och Android-enheter - och med olika operatörer, genomförde tio förplanerade testscenarion. Efteråt svarade testarna ett antal kvantitativa och kvalitativa frågor, som en av våra projektledare sammanställde efteråt. Baserat på resultaten från testerna var kunden bättre förberedd för julruschen.

Låt Testbirds hjälpa dig förbättra
kvaliteten på dina digitala produkter!

 Kontakta oss

 

Vill du komma i gång direkt? Registrera dig i vårt Nest och påbörja din testning redan i dag!

Till Testbirds Nest

 

Upptäck våra andra tjänster

Kontakta oss

Callback request (optional)

* Required Fields