Contact

+44 203 129 5012
info@testbirds.com

* Required Fields

Home > Services>Kvalitetssäkring

Kvalitetssäkring

Enheterna blir fler och funktionaliteten blir bättre. Det ställer krav på mer komplex kvalitetssäkring. 

En mjukvara som inte fungerar optimalt kan göra användaren ordentligt frustrerad. Det kan i längden minska din försäljning och skada ditt varumärke. För att proaktivt förhindra detta bör du tidigt i utvecklingsprocessen göra gedigna felsökningar. Visst, testing kräver resurser - men vad blir konsekvenserna av att hoppa över detta steg? Problem i det grafiska gränssnittet kan förhindra att innehållet visas korrekt och buggar kan påverka användarupplevelsen negativt. I värsta fall kan det helt omöjliggöra användandet av en app eller webbplats.

Hur kan Testbirds hjälpa er?

Testbirds erbjuder två varianter av kvalitetssäkring: Crowdtesting och automatiserad testing med hjälp av våra molntjänster. Crowdtesting är en allt mer populär typ av QA, där dina faktiska slutanvändare får testa din produkt. Våra testare använder sina egna enheter, i sin egen vardag, vilket ger dig ett skarpt och verklighetstroget resultat.   Tillsammans har våra testare tillgång till 450 000 olika enheter. Efter testet får du hjälp av våra erfarna projektledare att kategorisera och ta itu med de eventuella buggar som hittats.  

Virtuella testmaskiner är ett annat alternativ. Med vår tillgång till hundratusentals olika kombinationer av enheter, operativsystem och webbläsare är möjligheterna näst intill oändliga. Våra virtuella testmiljöer är utmärka för att manuellt reproducera en återkommande bugg eller krasch.

Stora varumärken litar på oss

Testbirds arbetar med över 400 varumärken. Bland våra kunder finner du allt från små- och mellanstora bolag till stora koncerner.

 

immowelt.de

Test scope

Testscope:

Feedback på användbarhet och buggar


Devices: desktop, tablet, smartphone

Testobjekt:

Android-app på mobil


Target group

Målgrupp:

Konsumenter mellan 20 och 50 år

 

Tysk mediakoncern

Test scope

Testscope:

Test av funktionalitet och innehåll


Devices: desktop, tablet, smartphone

Testobjekt:

iPad-app


Target group

Målgrupp:

Personer mellan 18 och 47 år

Olika enheter och automatiserad testing

Vi erbjuder professionell crowdtesting:

  • Flexibel testplattform – åtkomst 24/7
  • Våra testare använder sina egna enheter (Smartphone/Tablet/Desktop etc.)
  • Mätning i realtid där våra kunder löpande kan följa projektstatusen
  • Bug Approval – Unikt tillvägagångssätt att kontrollera funna buggar

Automatiserad testing med våra molntjänster

  • Skapa egna virtuella testmaskiner på endast några minuter
  • Stort utbud av olika enheter, operativsystem, webbläsare och annan mjukvara
  • Din data lagras säkert i våra tyska serverhallar

Låt Testbirds hjälpa dig förbättra
kvaliteten på dina digitala produkter!

 Kontakta oss

 

Våra tjänster

Kontakta oss

Callback request (optional)

* Required Fields