Code of Conduct

Våra riktlinjer för ersättningsberättigad Crowdsourcing/Crowdworking

Digitaliseringen har en enorm påverkan på vårt samhälle och har resulterat i nya former av anställningar och samarbeten. Digitaliseringen förändrar förutsättningarna både för den enskilde individen och arbetsgivaren. Crowdsourcing – när projekt och uppdrag outsourcas till oberoende internetanvändare över hela världen – är ett resultat av den digitala evolutionen. Under de senaste åren har denna nya form av digitalt arbete blivit allt mer populär och är nu en etablerad del av vårt samhälle. Chanserna och riskerna är emellertid fortfarande en kontroversiell fråga.

Crowdworking – en ny form av anställning i den digitala världen

Crowdworkers tjänar pengar samtidigt som de har obegränsad flexibilitet gällande tid och rum. Samtidigt får företagen åtkomst till ett stort antal arbetare och experter som kan utföra deras efterfrågade projekt. I avtalen mellan crowdworkers och företagen finns det ofta fortfarande en viss osäkerhet, i synnerhet gällande de legala aspekterna för crowdworkers. Dåliga arbetsvillkor och låga löner är termer som ofta förknippas med detta nya fenomen.

Frivilliga förpliktelser – regler och förutsättningar för branschen

Då vi är ett företag vars hela affärsmodell är baserad på crowdsourcing vill vi aktivt vara med och forma den sociala debatten och gå i bräschen för att sätta nya industristandarder kring detta nya arbetssätt. För att kunna göra crowdworking till en win-win för alla parter och skapa bra arbetsvillkor så krävs vissa regler. Därför har vi tagit fram ett handlingsdokument, en Code of Conduct, med stöd från tyska crowdsourcing-förbundet (Deutscher Crowdsourcing Verband e.V), där även sju andra ledande crowdworking-leverantörer, Streetspotr och Clickworker, content.de, Crowd Guru, appJobber, ShopScout och Bugfinders, har skrivit under. I denna Code of Conduct presenterar vi ett avsnitt om ersättning, tid, schemaläggning, kommunikation och integritetsskydd. Hela vår vår Code of Conduct kan läsas här: http://www.crowdsourcing-code.com

Exempel på regler vår Code of Conduct inkluderar (ENG)

1. Tasks in conformance with the law

All undersigned members commit not to offer any projects to the crowdworkers, that contain illegal, discriminating, fraudulent, demagogic, violent or anti-constitutional content. Furthermore, regulations regarding age limitations, e.g. when consuming online content, are considered and declared when giving out a task. The platforms are obliged to regularly check all tasks and projects regarding their legal conformity.

2. Clarification on legal situations

The members of the Code of Conduct commit to inform the crowdworkers about the legal regulations in general and tax regulations in particular, which are connected to crowdworking. In case a company is not permitted to give legal advice, they inform the crowdworkers that they have to take care of the legal matters themselves according to the worker’s own legal and personal circumstances.

Presentation av uppförandekoden – reaktioner och vidare

I juli 2015 presenterade vi de nya riktlinjerna i samband med en diskussionspanel bestående av personer från näringslivet, forskare och fackförbundsrepresentanter. En uppdaterad version, med fler underskrifter, presenterades i januari 2017. Reaktionerna från samtliga parter var genomgående positiva och vår Code of Conduct ansågs som ett stort och viktigt steg i rätt riktning. Tillsammans vill vi i framtiden utveckla dessa idéer och riktlinjer vidare. Därför arbetar vi nära både politiken och ekonomin. Vi välkomnar fler bolag att följa vårt exempel och skriva under på Code of Conduct-visionen.

Låt Testbirds hjälpa dig förbättra kvaliteten på dina digitala produkter!

Våra kunder

Prenumerera på Testbirds Whistler!

Få uppdateringar om webinars, innovativ testning och nya features i vårt Nest!

Du är nu registrerad som prenumerant!

@ Contact