Företagsappar

Testning av affärssystem kräver medarbetarens spetskunskaper

För ett lyckat och välanvänt affärssystem måste användbarheten hålla hög standard. Slutanvändarnas krav och förväntningar bör vara prio ett, då det trots allt är de som kommer använda produkten på daglig basis. Genom att väva in feedback från de egna medarbetarna i ett tidigt skede är chansen större att de faktiskt kommer ha nytta av den när den lanseras. Dock kan det vara krävande att sätta upp den testmiljö som behövs och ibland finns inte tillräckliga resurser internt.

Bring-your-own-Crowd™ – Interna testare till intern mjukvara

När det handlar om att bygga framgångsrik mjukvara, ligger alltid funktionalitet och användbarhet högst på listan. Samma förutsättningar gäller likväl för konsumentprodukter som företagens affärssystem. Dock finns det några faktorer som är mer synonymt med testning av just affärssystem. Först måste testgruppen vara välbekant med produktens syfte och användningsområde. Därefter behöver informationen behandlas varsamt, i synnerhet när det gäller känslig företagsinformation.

Vår Bring-your-own-Crowd™-modell är utformad just för detta ändamål. Här är det dina egna medarbetare som blir testare. Våra erfarna projektledare koordinerar testet från början till slut, hjälper dina medarbetare genom hela testprocessen och sammanställer slutrapporten. Testet genomförs på vår egenutvecklade testplattform, där du som kund när som helst kan logga in och följa testprocessen i realtid!

Säkerställ kompabilitet – Testa under riktiga förhållanden

Ett stort bolag vill digitalisera den interna dokumenthanteringen genom att introducera ett nytt dokumentsystem. Innan företaget sjösätter den nya programvaran, som gör det möjligt för de anställda att digitalt skicka in sina semesteransökningar, genomför företaget ett crowdtest för att ta reda på om användarvänligheten motsvarar medarbetarnas förväntningar. 15 anställda och 15 externa crowdtestare deltar i testet, där de ser över den nya mjukvaran. Resultatet visar att ”spara nytt dokument”-funktionen inte fungerar samt att många ikoner är alldeles för små. Företaget använder denna information till att optimera dokumentsystemet innan det lanseras officiellt!

Låt Testbirds hjälpa dig förbättra kvaliteten på dina digitala produkter!

Starta ditt första test nu

Testa appar, webbplatser och Internet of Things med innovativa teknologier

                                             


    

Prenumerera på Testbirds Whistler!

Få uppdateringar om webinars, innovativ testning och nya features i vårt Nest!

Du är nu registrerad som prenumerant!

@ Contact